Bavianen en Slijkgeuzen
Anonymous

Bavianen en Slijkgeuzen

Camerata Trajectina

GLO 6031 - 8711525603103

Information GreatBrittain Germany

no description available

Tracklisting
 • 1
  Seght Nu Ghy Nieuw' Soldaten (1618)
  02:44
 • 2
  Ghy Steden Stout en Koen (1617)
  02:53
 • 3
  Een Nieuw Liedeken, Waar In Verhaelt Worden de Voornaamste Gheschiedenissen Deses Jaers 1619
  04:30
 • 4
  Foy U Dortsche Synode ! (1620)
  02:16
 • 5
  Tsamen-sprekinghe Tusschen Een Remonstrant en Een Contra-Remonstrant (1619)
  04:46
 • 6
  Ick Jan Van Olden Barneveldt (1619)
  02:49
 • 7
  Ay Treurt Met Rouw, Trouw Batavieren (ca 1619)
  03:02
 • 8
  Geuse Vesper, of Siecken-troost Voor de Vierentwintich (Vondel, 1631?)
  02:59
 • 9
  Een Niew Liegtgen Van Reyntgen de Vos (Vondel, 1627)
  02:31
 • 10
  Op D'eeuwighe Ghevanckenisse Der Remonstransche Predicanten
  01:10
 • 11
  D'Lof-zangh Marie (Jacob Van Eyck, 1649)
  02:47
 • 12
  Op de Verlossinge Van Samuel de Prince, Ende Johannes Grevius
  00:43
 • 13
  Op de Moort Van Rotterdam (1621)
  03:05
 • 14
  Bly-Lied Op de Uutcomste Van Vier Predicanten, Evangeliums Ghevanghen Waren (1621)
  00:56
 • 15
  Psalm 100 (Luitboek Van Thysius, Ca 1600)
  00:46
 • 16
  Triumph-lied Ter Eeren Van Dominicus Sapmas Huysvrou Die Hem Uut-geholpen Heeft (1621)
  01:42
 • 17
  Psalm 91 (Luitboek Van Thysius, Ca 1600)
  01:22
 • 18
  Een Nieuw Claegh Liedt, Selfs Ghemaeckt Van Hendrick Danielsz Slatius, Ghevangenisse (1623)
  02:25
 • 19
  Men Hoort Nu Seven Wijven Kijven (Robbert Robbertsz)
  03:51
 • 20
  t Onse Vader (1621)
  02:09
 • 21
  Middelen Tot Heyl en Deuchde. Tweespraek (1624)
  01:48
 • 22
  Idem. Melodie en Zetting Van J. Butler (1652)
  02:07
 • 23
  Lydens Begin
  03:24
 • 24
  Idem. J. Butler (1652)
  02:05
 • 25
  Christelijcke Klachte (1624)
  03:27
 • 26
  Idem. J. Butler (1652)
  02:07
 • 27
  Christelijck Gevecht (1624)
  02:50