Maastrichts Liedboek

Maastrichts Liedboek

Camerata Trajectina

GLO 6046 - 8711525604605

Information GreatBrittain Germany

This month the internationally renowned ensemble Camerata Trajectina celebrates its 25th anniversary and they are still going strong. A unique event in today's circle of specialised ensembles. To celebrate this and also to meet with the many demands for more albums of this ensemble, we have now recorded with them songs from the famous Maastricht Songbook from 1554. This Songbook contains compositions by a great many 16th century composers from the Low Countries and the music is of a surprising high quality with three, four, six and even eight part compositions. 

Tracklisting
 • 1
  Al Hadden Wij Vijfenveertich Bedden
  02:51
 • 2
  Die Vogelkens Vrolick Ruyten
  01:57
 • 3
  Den Lustelijcken Mey Is Nu Inden Tijt
  01:52
 • 4
  De Lustelijcke Mey Is Nu In Sijnen Tijt
  01:11
 • 5
  Meysken, Wildy Vechten
  01:08
 • 6
  Alle Mijn Gepeys Doet Mi So Wee
  02:54
 • 7
  Alle Myn Ghepeys Doet My So Wee
  02:47
 • 8
  Te Schepe Waert, Tes Meer Dan Tijt
  01:23
 • 9
  De Post, Almande Damours, la Basse Gaillarde
  04:04
 • 10
  Een Bier, Een Bierenbroyken
  01:51
 • 11
  Met Eenen Droeven Sanghe
  03:20
 • 12
  Schoon Lief, Uut Charitaten
  02:17
 • 13
  Ghequetst Ben Ic Van Binnen
  00:50
 • 14
  Ghequetst Ben Ic Van Binnen
  04:37
 • 15
  Ic Zou Studeren In Eenen Hoeck
  04:00
 • 16
  Pavane Des Dieux, Gaillarde Des Dieux
  02:13
 • 17
  Myns Liefkens Bruyn Ooghen
  02:56
 • 18
  Ic en Can My Niet Bedwinghen
  02:38
 • 19
  Ontwect Van Slape, Wie Dat Ghy Zijt
  02:38
 • 20
  Ontwaeckt Van Slaep Nu, Wie Gij Sijt
  02:06
 • 21
  O Venus Jent
  02:57
 • 22
  Premier Bransle Commune - Bransle, Almande, Bransle de Poytou Legier
  03:49
 • 23
  O Scheyden Ghy Doet My Trueren
  02:37
 • 24
  Waer Machse Sijn
  01:06
 • 25
  Tribulatie Ende Verdriet
  04:53
 • 26
  O Troost Confoort
  02:22
 • 27
  Al Is Den Tijt Nu Doloreus
  01:27
 • 28
  Een Aerdich Meijsken Seer Jonck Van Jaren
  01:15
 • 29
  Altijt So Moet Ic Trueren
  03:01
 • 30
  Wij Comen Hier Gheloopen
  01:40
 • 1
  Arent Pieter Gysen
  03:45
 • 2
  Als Dirckje In Syn Koortse Lagh
  03:35
 • 3
  Serenata e Riposta Dalla
  02:58
 • 4
  Ach Vlaendere Vrie
  03:44
 • 5
  Egidius, Waar Bestu Bleven ?
  03:21
 • 6
  Tandernaken Op Den Rijn
  04:43
 • 7
  Alderhande Danserye
  06:13
 • 8
  Het Daghet Inden Oosten
  05:42
 • 9
  Den Lof Sanc, Der Glorioser Maget
  01:24
 • 10
  Hoogher Doris Niet, Mijn Gloedtje
  01:29
 • 11
  Als Jan Sybrech Zou Belesen
  01:50
 • 12
  Men Hoort Nu Seven Wijven Kijven
  03:49
 • 13
  t Onse Vader
  02:04
 • 14
  O Salich Heylich Bethlehem
  03:24
 • 15
  O Electa Caeli Rosa
  01:32
 • 16
  Ick Hoorde Een Maechdeken Singen
  04:45
 • 17
  Babel Is Nu Ghevallen
  03:46
 • 18
  Lanterlu
  01:29
 • 19
  Sinte Niclaes Bisschop
  00:41
 • 20
  Menniste Vryagie
  05:02
 • 21
  Och Haesje, men schat
  02:04
 • 22
  Het Minne-Net
  02:39
 • 23
  Den Geusen Heas-op uyt Calloy
  02:29
 • 24
  Laet nu de schaepkens weyden
  01:24