Het Antwerps Liedboek
Anonymous

Het Antwerps Liedboek

Camerata Trajectina / Egidius Kwartet

GLO 6058 - 8711525605800

€ 25.95 Buy
Information GreatBrittain Germany

no description available

Tracklisting
 • 1
  Aenmerct doch mijn geclach
  03:35
 • 2
  Adieu schoon bloemken, reyn akeley
  03:08
 • 3
  Bistu een crighjer of bistu een boer?
  03:46
 • 4
  Den dach en wil niet verborghen zijn
  03:16
 • 5
  De lustelijcke mey (Clemens non Papa)
  01:24
 • 6
  Den lusteljcken mey is nu in den tijt
  02:10
 • 7
  Den winter is een onweert gast
  02:41
 • 8
  Eylaes, ic arm allendich wijf
  03:39
 • 9
  Een ridder ende een onweert gast
  08:37
 • 10
  Hoe coemt dat bi, scoon lief, laet mi dat weten
  05:50
 • 11
  Het was een aerdt-, een aerdich medecijn
  02:45
 • 12
  Het is goet vrede in alle Duytsce landen
  05:54
 • 13
  Het soude een fier Margrietelijn
  04:31
 • 14
  Het viel eens hemels douwe
  03:43
 • 15
  Het voer een visscher visschen
  02:59
 • 16
  Het is gheleden jaer ende dach
  01:52
 • 17
  Hout al aen, laet ons vrolic springen
  04:39
 • 1
  Ic stont op hoogen bergen
  04:39
 • 2
  In mijnen sin hadde ick vercoren
  03:04
 • 3
  In mijnen sin (A. Agricola)
  02:55
 • 4
  Ic hadde een gestadich minneken
  03:31
 • 5
  Lof toeverlaet Maria, sonder sneven
  02:54
 • 6
  Met luste willen wi singhen
  02:51
 • 7
  Mijn here van Mallegem die quam gereden
  03:55
 • 8
  O radt van Avounteren
  06:31
 • 9
  O Venus' bandt (A. Agricola)
  01:09
 • 10
  O Venus' bandt, o vierich brant
  04:17
 • 11
  O Venus' bandt (A. Agricola)
  02:02
 • 12
  Och Regenboge, waerop stelt die jonghe helt zijn sinnen
  04:03
 • 13
  Om een die liefste, die ic beminne
  02:57
 • 14
  Rijck God, hoe mach dat wesen
  03:57
 • 15
  Rijck God, wie sal ic klagen
  04:26
 • 16
  Tandernaken op den Rijn
  05:21
 • 17
  Verblijt u, ic sal un singhen voren
  02:04
 • 18
  Wie wilt hooren een goet nieu liet, wat te Haerlem
  04:05
 • 19
  Wie was dieghene die die looverkens brac
  02:57