Vive le Geus - Win de Oorlog, Zing een Lied

Vive le Geus - Win de Oorlog, Zing een Lied

Camerata Trajectina

GLO 5273 - 8711525527300

Information GreatBrittain Germany

Digital only

Tracklisting
 • 1
  Pavane La Battaille (1551)
  02:06
 • 2
  Nu drijven wy den Paus heraus (1558)
  01:45
 • 3
  Antwerpen rijck (1564)
  01:29
 • 4
  Slaet op den Trommele (ca 1566)
  01:53
 • 5
  Help nu u self, so helpt u Godt (1571)
  03:10
 • 6
  Den 2e Psalm van Ducdalbe (1572)
  03:08
 • 7
  Maximilianus de Bossu (1573)
  02:42
 • 8
  Wilhelmus (1577, arr. L.P. Grijp)
  00:54
 • 9
  Hoe die Spaensche Hoeren comen klagen (1577)
  02:48
 • 10
  tCaetspel der Franchoysen (1583)
  02:06
 • 11
  Nero moordadich (1584)
  06:11
 • 12
  Segt ghy Berghsche Soldaten (1589)
  02:40
 • 13
  Batali (naar Jacob van Eyck, 1649)
  02:09
 • 14
  Een nieu Liedeken vanden grooten slach in Vlaenderen (1600)
  04:02
 • 15
  Wilhelmus von Nassawen (1603)
  01:00
 • 16
  Duivelsliedeken (1622)
  03:23
 • 17
  Merck toch hoe sterck (1622)
  03:20
 • 18
  Ghy Steden stout en koen (1617)
  02:47
 • 19
  Een nieuw Claegh Liedeken van Spinola (1625)
  03:02
 • 20
  Wilt heden nu treden - Merck toch hoe sterck - O Heer, die daer des hemels tente spreyt (arr. voor cither A. Valerius, 1626)
  02:24
 • 21
  Geuse Vesper, of Siecken-troost voor de Vierentwintich (Vondel, 1631?)
  02:52
 • 22
  Een Niew Lietgen van Reyntgen de Vos (Vondel, 1627)
  02:24
 • 23
  Gebedt voor de belegeringe van ‘s Hertogen-Bos (1629)
  02:44
 • 24
  Klaghte der Prinsesse van Oranjen: Schoon Prinsenoogh gewoon te flonkren (Hooft, 1630)
  03:20
 • 25
  Een nieu Liedeken van Graeff Jan de Mossel Man (1631)
  02:14
 • 26
  Den Geusen Haes-op uyt Calloy (1638)
  02:29
 • 27
  Hoort ghy Borgers (1648)
  01:44
 • 28
  ‘T is genoegh, oorloghsmannen (1648)
  03:13
 • 29
  O Nederlanden (1648)
  02:17
 • 30
  Laet nu de Schaepkens weyden (1648)
  01:22